ไกด์ชูประตู หรือ ดอร์ไกด์ชู (Door guide shoe) มีหน้าที่ประคองประตูลิฟต์ขณะเปิด-ปิด ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวรางประตู

ส่วนมากจะผลิตจากพลาสติก, PVC เคลือบเทฟล่อน เพื่อลดแรงเสียดสี อายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

โดยประตูลิฟต์และประตูที่ชั้นหลัก ซึ่งทำงานบ่อยครั้งกว่าจะสึกหลอมากกว่าชั้นอื่น